ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

ВАЖНО за родители и ученици от 12 клас

1. Срокът за подаване на заявления за явяване на ДЗИ се удължава до 20.03.2020.

2. Учениците, които не са подали заявление го представят в електронен вид

- разпечатано от сайта на училището

www.pgsag-sz.org;

- попълнено и подписано лично;

- сканирано и изпратено на служебната поща на гимназията

[email protected]

3. При невъзможност за разпечатване

- текстът на заявлението се преписва от сайта на училището www.pgsag-sz.org;

- заявлението се преписва и попълва;

-сканира се /снима се с телефон/ и се изпраща на служебната поща на гимназията

[email protected]

Заявление за попълване: изтегли от тук