ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Информираме родителите на деца, записани в осми клас, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.