ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Резултати от класиране за заместник-директор

 Резултати от класиране за заместник-директор по административно-стопанска дейност:

1. инж. ПетърХристов Петров