ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Контакти

  гр.  Стара Загора  6000

  ул. "Граф Игнатиев" №11 п.к. 86

 

 


 ДИРЕКТОР:

инж. Георги Славов    

 

тел. 042/ 600641, 0884668455
факс.042/ 600-641

 

Заместник - директор по учебната дейност: Йорданка Алексиева  тел. 042/ 65 10 83, 0895424574 e-mail: [email protected]                               

Заместник - директор по учебно-производствената дейност:  инж. Весела Георгиева тел. 042/ 65 10 83, 0889815707   e-mail: [email protected]

Заместник - директор по административно-стопанската дейност: Петър Петров тел. 042/ 65 10 83, 0878911391 e-mail: [email protected]                       

 Канцелария: 042/ 622-277                                                                      

Счетоводство: 042/ 65 10 84, 0887505780                                                                                              

Педагогически съветник: Димка Кънева   тел. 042/ 62 22 77