ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Телефони за информация

 

Актуална информация за прием на ученици: 0879 44 85 50;   0879 532 118;

042/62 22 77