ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект Ученически практики

BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” – 175 ученика от 11 и 12 клас
Финансираща програма - Проектът се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Размер на договорените средства - 35 558 лв.
Продължителност - януари 2013 - 31.10.2014 г.
Етап на изпълнение - Практика на действителни работни места
Партньор - "Арт студио" ЕООД, "Бауплан-84"  , "Екип Сив", "Дего" ЕООД, Весела Петкова Близнакова "Нексгис Технологии" ООД, Областно пътно управление , Строителна компания, Плам ООД, Модул '97 ЕООД, "Аквапроект" ЕООД, Респект 93 ООД Корк и вино ООД, Вехади-ЕООД, "Стади" ЕООД, Вито 95 ООД, "Сидея" ЕООД, "Ай Кю", Пътно строителна компания Ес Би Ес АД, ПИ ЕС АЙ  АД, "Форум 49" ЕООД инж. Пейковска

 

 

 

 

Още по темата …………