ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Учебни планове

Учебна 2017/2018 година

 

 

Учебни планове   от 2017 г.

 

Важи за: 

8АС1, 8АС2, 8Г, 8В, 8ТС1, 8ТС2

Учебни планове   от 2013 г.  


Важи за:  

 9АС1, 10 АС1, 11АС1, 12АС1

9АС2, 10АС2, 11АС2, 12АС2

9В, 10В, 11В, 12В

9ТС1, 10ТС1, 11ТС1 , 12ТС

 9ТС2, 10ТС2, 11ТС2

Учебни планове:   от 2010г.    

Важи за:  

  9Г10Г11Г12Г