ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

График за консултации

на родители, ученици и водене на училищна документация


 за учебната  2017/2018 г.

 

 

 

Учители

Ден

За ученици

 I смяна

За ученици

II смяна

 

1.

Класни ръководители

Четвъртък

13:20-14:05 ч.

 
1. Георги Славов сряда 13:00ч.  
2. Йорданка Алексиева вторник 13:30ч. 11:00ч.
3.

Весела Георгиева 

вторник 12:30 - 13:00ч.  
4.

Галина Петрова

понеделник

13:30 - 14:10ч.  
5.

Станка  Дойчинова

вторник

12:30 - 13:10ч

 
6. Снежана Димова вторник 12.30 - 13.10ч.  
7. Галина Иванова понеделник 12.30 - 13.10ч.  
8. Венелина Митева вторник 12.30 - 13.10ч.  
 9.

Стела Каменска

понеделник 12:30 - 13:10ч  
 10. Людмила Чукова  понеделник 12:30 - 13:10ч  
 11.

Ваня Пашанкова

сряда

12:40 - 13:20ч

 
12.

Донка Колева

сряда

13:30 - 14:10ч

 
13. Златка Димитрова четвъртък 12.30- 13.20  
14.

Кремена Стоева

петък

13:20 - 14:00ч

12:40 - 13:20ч

15.

Мая Велинова

четвъртък

12:30 - 13:10ч

 
16.

Даниела Попова

сряда

13:20 - 14:00ч.

12:40 - 13:20ч.

17. Стоянка Вълчева вторник 13.30-14:00ч. 12:00 - 12:40ч.
18.

Радостина Анастасова

вторник

12:30 - 13:10ч.

 
19. Кремена Петровска сряда 12:30  - 13:20ч.  
20. Мариана Стоянова вторник 12:40 - 13:20ч.  
21.

Нейко Иванов

четвъртък

12:30 - 13:101ч.

 
22. Иванка Павлова петък 12:40 - 13:20ч.  
23.

Таня Янева

понеделник

12:30-13.10ч.

 
24.

Радостина Стайкова

понеделник

12:30-13:30ч.

25.

Явор Акълдашев

сряда

12:30 - 13:30ч

15:00 - 16:00ч

26. Мария Петрова петък 12:30 - 13:20ч.
27.

Валентина Ганева

сряда/петък

13:30 - 14:30ч.

12:30-13:30ч.

28.

Павлинка Маджарова

четвъртък

12:30 - 13:30ч.

29.

Маруся Шопова

петък

13:20 -14:00ч.

12:40 - 13:20ч.

30. Даниела Захариева понеделник 13:30 - 14:30ч. 12:30 - 13:00ч.
31. Станка Тенчева вторник 16:00 - 17:00ч. 10:00 - 11:00ч.
32. Весела Близнакова четвъртък 12:30 - 13:30ч.
33. Стоян Колев сряда 10:00 - 11:00ч.
34. Жанета Славова вторник 13:30 - 14:30ч.
35. Димитър Господинов понеделник 13:20 - 14:00ч.
36. Златина Петрова вторник 13:20 - 14:00ч.
37. Нина Стоянова понеделник 12:30 - 13:30ч.
38. Донка Петрова понеделник 12:30 - 13:30ч.
39. Димитрина Кьосева сряда 12:30 - 13:30ч.
40. Лина Дончева сряда 12:30 - 13:30ч.
41. Дарина Кръстева сряда 12:30 - 13:20ч.
42. Румяна Николова сряда 12:30 - 13:20ч.
43. Силвия Вълканова четвъртък 12:30 - 13:30ч.
44. Моника Петрова сряда 12:30 - 13:20ч.
45. Живка Цачева четвъртък 12:30 - 13:30ч.